No comments yet

UBUHAMYA: IMBEBA YAVUGISHIJE UMUGORE KU WA 31 MUTARAMA 2015 KU MULINDI WA NASHO-KIREHE

Nitwa Pasiteri karangwa John,ndi umushumba w’Itorero ry’akarere ka Kirehe (Intara y’Iburasirazuba) ADEPR ndagirango rero mbahe ubuhamya ku byabaye muri iyi minsi. Ku itariki ya 31 Mutarama 2015, hari ku cyumweru muri paroisse yo ku Mulindi wa Nasho, ku mudugudu wacu wa Kiruhura uwo munsi rero ikibazo cyabye ari ku wa gatandatu.Ari ku wa gatandatu, nibwo mu rugo rw’umuntu utari ukijijwe, utari umukristo wo mu Itorero ryacu bigeze mu masaha y’igicamunsi nko mu ma saa munani z’amanywa,nibwo umudamu wabyariye iwabi aho avuka anahaba yicaye imbere y’umuryango haza imbeba abona imusimbukiye ku bibero arayirukana imuhagarara imbere.Iramuhamagara iramubwira iti ngwino tugende! arayirukana afite ubwoba kandi yikanze cyane,ayirukanye iramubwira iti nkurikira!

Uko yakamubwiye ngo ayikurikire agizengo arayihinda, yikubita hasi agwa yubamye arapfa.Yari imbeba isanzwe aka gatoya ko munzu?Yari imbeba isanzwe aka gatoya ko munzu, ubwa mbre imwikubita ku bibero yagizengo imanutse ahandi cyangwa se n’ibintu bisanzwe, ariko ayihinze anikanze irahindukira iramureba iramubwira iti; “Ngwino tugende”! Arikanga cyane arashiguka irongera iramubwira iti nkurikira. Uko yakayihinze rero afite ubwoba nibwo yahise yikubita hasi arahwera. Benewabo baramuhururaharimo na nyina umubyara aramuhuruza yihuta,ahageze rero asanga umukobwa we arapfuye,induru ziravuga barahurura ariko nyine bari babonye ko arozwe kuko ari akarere kuzuyemo abarozi n’abapfumu n’abakonikoni ni akarere karimo bene ibyo bintu.

Bagerageza guhamagara abapfumu barabagerageza kugira ngo bamutere imiti,ariko bamuteye imiti biranga bamwuhagira iyindi biranga agaragara ko apfuye rwose. Muri urwo rugo rero harimo umukobwa wacu mutoya w’umukristo,uteranira ku mudugudu wacu wa Kiruhura,nibwo yirukanse avuza induru ahamagara bagezi be. Bamuhururiye rero bahageze bahura n’umubwiriza butumwabwiza uyobora urwo rusengero rwacu,nibwo yavuze ati ntitwasengera umuntu wapfuye keretse umuryango we wemeye ko tumusengera,intumbi ntitubarweho.Baremera kuko abri baboonye ibindi byanze,kandi bakeka ko bagiye kumurya dore ko ako karere niko barya abantu igihe kinini.Nibwo rero bamusengeye eri ku wa gatandatu nimugoroba,bamuraraho bamusengera,buracya mu gitondo bamusengera basenga cyane agasa nk’uhembutse akongera asubirayo,bigeze ku cyumweru nka nimugoroba nibwo nanjye nahageze rero turamusengera nsanga atangiye kujya arambura intoki, ariko yazirambura akanya gato akongera akazimira.Bikagaragara ko asa nk’uhembutse akongera akazimira dufata umwanya wo gusenga cyane,dusengana n’imbaraga mu buryo twabonaga nyine ko afitwe n’abadaimoni.Turamusengera cyane hashize akanya arashigika avuza induru, akubita ibipfukamiro hasi asa nk’uhagurutse.

Turamwicaza tubona yahahamutse cyane,turamwicaza turamubaza hashize nk’iminota 30 yari agaruye ubwenge neza.Tumubajije rero adutekerereza uko iyo mbeba yaje, adutekerereza uko yayikuruye,uko yamubwiye uko yayikurikiye,iramujyana imushyira mu cyumba,abona imbeba zirafunze,asigara yiye mu cyumba kandi yicaranye n’Imbeba. Ariko tumubaza uko avuyeyo atumbwira ko yicaye mu cyumba,yagiye kubona abona umuriro uraje. umuriro uramanuka mwinshi usa n’ikibatsi cya lisansi,utwika imbeba nawe yari abohesheje iminyururu ku maboko nawe iminyururu irayitwika nawe abona agiye gushya, ngo ahaguruka uko yagahagurutse avuza induru.Ahagauruka ahunga umuriro,muri uko guhaguruka ahunga umuriro niho habaye ikibazo nibwo yatubwiraga ati mpunze umuriro.Ati ndambuye amaso mbona muricaye mwese muranzengurutse,muramfashe ariko mvuyeyo mpunze umuriro,ati imbeba nari ndi kumwe nazo zirapfuye, mu cyumba aho twari turi hacuze umwijima, hari umuriro ibintu biracitse nanjye mpunze umuriro.Izo mbeba se zari zabaye nyinshi ko ari imwe yari yamu…….?Yavugaga ko yabonaga ari nyinshi,kandi ko yabonaga ko rwose zimuzngurutse ari nyinshi.N’icyumba kitabonaga aho ayari afungiye ndetse yanatubwiye ko atanamenye igihe bamubohye,ariko yabonaga aboshye amaboko n’amaguru, yicaye arambije mu cyumba.Atubwira rero ko yahubutse ahunga umuriro abona ari mu bantu.Ariko ishimwe twahagiriye ni uko uwo nguwo yakize, amaze gukira n’umuryango we wose urakizwa,wizera Yesu Kristo nk’Umukiza aho tuhafite ishimwe.N’abantu biringiye imbaraga z’Imana batiringiye imbaraga z’abapfumu n’abarozi.Ubu ngubu Itorero ry’ ADEPR riri kuhavuga ubutumwa ku buryo bufatika uhereye kuri ico gitangaza giherutse kuhabera?Mu by’ukuri Itorero Adepr ryahise rigira agaciro, hari ibyo abantu bavugaga yenda abantu abakumva ko ari inkuru,ari ugushyushya inkuru kugira ngo babone abayoboke,ariko ubu byagaragaye ko atari ugushyushya inkuru,ahubwo icyo Itorero rivuga ari ukuri,kandi rwose ryahagize agaciro abantu bemeye imbaraga z’Imana no kugira neza kw’Imana.Benshi bari buze gukurikiran ubu buhamya mu bice byo hirya no hino ku isi,harimo abemera Yesu Kristo nk’Umwani n’Umukiza wabo, hari abemera ko ibitangaza biriho,hari n’abatemera ko ibitangaza biriho, hari n’abatemera Bibiliya, hari n’abatemera ko ibyo byabaho.

Abo ngabo mwababwira iki?Ywe, twabwira abantu nk’abo ngabo, ari abemera,ari n’abemera gake, ari n’abemera batabyizera neza,twababwira ko buri muntu agize icyo ashidikanyaho,yaza akirebera.Ibitangza biracyakorwa kandi nk’uko yayikoraga abapfuye barazuka,abadaimoni barahungaabantu barakira indwara zigakira.Rwose ndagira ngo mbwire abantu ko ibyo Yesu yakoraga ko ibyo dusoma muri Bibiliya atari amagambo,ahubwo ari ukuri.Watubwira nk’Umurongo wo muri Bibiliya uhamya ibyo?Yee, muri Mariko 16:19 haravunga ngo: :Kandi ibimenyetso bizagumana n’abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya,18.bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica nta cyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire.”uko ni ukuri rero! Murakoze cyane!Murakoze.

Video yayo iri kuri youtube:

Post a comment