INYIGISHO ZIHWANYE N’IRARI RY’AB’IKI GIHE ZIRAKATAJE.

Tuganire. Dutangize indirimbo ya 23 Mu Ndirimbo zo mu Gitabo cy’Indirimbo z’Agakiza. 1 Umurima w’ Iman’ ureze, N’ igi he cyo kuwusarura Mwa basaruzi muze vuba, Gusarur’ ibisarurwa bye Gusubiramo Yes’ ubu turakwinginga: Woherez’ abakozi bawe Baterany’ ibyo bisarurwa, Babigushyikirize Mwami 2 Ubazindure kare cyane, Kand’ abandi mu gica-munsi No...

Continue reading

AMATERANIRO YO KU CYUMWERU TARIKI 15-04-2018

TURIRIMBANE INDIRIMBO YA 167 MU GUSHIMISHA IMANA. Yesu niwe nihishemo. 1.Yesu Ni We Nihishemo : Yamberey’ubuhingiro Nta cyankurahw amahoro : Yamberey’ Ubuhungiro Inyikirizo: Umwami n’igitare gikomeye,Gikomeye, gikomeye :Umwami n’igitare gikomeye :Yamberey’ ubuhungiro 2.Ku manyw’amber’ igicucu: Yamberey’ Ubuhungiro Amber’itara n’ijoro Yamberey’ Ubuhungiro 3.Mu mvur’amber’ ubgugamo : Yamberey’ Ubuhungiro Nta N’ubw’imiv’ intembana...

Continue reading