IGITABO CYA HENOKI ( UWA GATANU UHEREYE KURI ADAMU)

Benedata bakundwa, mukunda Ijambo ry’Imana no gusesengura mugwije inyota yo gusobanukirwa ibyanditswe byera, hari byinshi dufite Bibiliya igenda iturangira ikatubwira ibitabo tubisangamo, ariko ibyo bitabo ntibyoroshye kubibona. Uko dushobojwe tuzagenda tubagezaho buhoro buhoro ibyanditswe muri ibyo bitabo, ubu duhereye mu Gitabo cya Henoki wajyanye mu Ijuru adapfuye, kandi niwe Imana...

Continue reading

INYIGISHO ZIHWANYE N’IRARI RY’AB’IKI GIHE ZIRAKATAJE.

Tuganire. Dutangize indirimbo ya 23 Mu Ndirimbo zo mu Gitabo cy’Indirimbo z’Agakiza. 1 Umurima w’ Iman’ ureze, N’ igi he cyo kuwusarura Mwa basaruzi muze vuba, Gusarur’ ibisarurwa bye Gusubiramo Yes’ ubu turakwinginga: Woherez’ abakozi bawe Baterany’ ibyo bisarurwa, Babigushyikirize Mwami 2 Ubazindure kare cyane, Kand’ abandi mu gica-munsi No...

Continue reading

AMATERANIRO YO KU CYUMWERU TARIKI 15-04-2018

TURIRIMBANE INDIRIMBO YA 167 MU GUSHIMISHA IMANA. Yesu niwe nihishemo. 1.Yesu Ni We Nihishemo : Yamberey’ubuhingiro Nta cyankurahw amahoro : Yamberey’ Ubuhungiro Inyikirizo: Umwami n’igitare gikomeye,Gikomeye, gikomeye :Umwami n’igitare gikomeye :Yamberey’ ubuhungiro 2.Ku manyw’amber’ igicucu: Yamberey’ Ubuhungiro Amber’itara n’ijoro Yamberey’ Ubuhungiro 3.Mu mvur’amber’ ubgugamo : Yamberey’ Ubuhungiro Nta N’ubw’imiv’ intembana...

Continue reading