UTEGEREZA UTE GUHIRWA UKORA IBYO IMANA ITAGUHAMAGARIYE?

TUZIRIKANE GUHAMAGARWA KWACU        TURIRIMBANE INDIRIMBO YA 23 MU GAKIZA 1.Umurima w’ Iman’ ureze, N’ igi he cyo kuwusarura Mwa basaruzi muze vuba, Gusarur’ ibisarurwa bye Gusubiramo Yes’ ubu turakwinginga: Woherez’ abakozi bawe Baterany’ ibyo bisarurwa, Babigushyikirize Mwami 2.Ubazindure kare cyane, Kand’ abandi mu gica-munsi No mu gihe cy’ umugoroba,...

Continue reading